EMDR

vrij van trauma


Is er in jouw leven een intense gebeurtenis geweest, kort of langer geleden, waarbij je nog sterke emotie ervaart als je er aan terugdenkt of in een soortgelijke situatie komt? Dit kan je met EMDR verwerken.

EMDR

EMDR is een therapievorm om nare of traumatische ervaringen te verwerken. In een sessie wordt het natuurlijk verwerkingsvermogen gestimuleerd met als gevolg dat de nare herinnering haar emotionele lading verliest en de ervaring een plek krijgt.

De meeste gebeurtenissen in je leven worden op een normale manier verwerkt en hebben geen negatieve invloed. Maar de niet verwerkte gebeurtenissen veroorzaken psychische en fysieke klachten. Symptomen als stress, opdringende angstige herinneringen/beelden en schrik-en vermijdingsreacties kunnen diep ingrijpen in je leven. EMDR helpt bij de verwerking, zodat de klachten minder worden of verdwijnen.

Belangrijk is te realiseren dat iedere ervaring traumatisch kan zijn. Wat voor de een traumatiserend is, kan voor een ander bekrachtigend zijn. Bij een trauma gaat het niet zozeer om WAT er is gebeurd, maar HOE het je zenuwstelsel beïnvloedt.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing: het door oogbewegingen minder gevoelig maken en opnieuw verwerken (van de ervaring).

Effecten EMDR

– de herinnering wordt minder beladen
– aan de gebeurtenis terugdenken wordt makkelijker
– herinnering voelt minder bedreigend
– schokkende ervaring krijgt een plek
– stress symptomen nemen af
– flashbacks nemen af

Ik heb het EMDR traject als enorm helend, diepgaand, zacht en rijk ervaren. De begeleiding van Laura voelt afgestemd en natuurlijk. Ze biedt een stevige, veilige bedding voor het proces.

Sarah